>

Ανακυκλώνουμε - Προσφέρουμε

Το σχολείο μας και ο Σχολικός Συνεταιρισμός Galerita προσέφερε 15 μεγάλες σακούλες κήπου πλαστικά καπάκια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και Στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες "ΑΓΑΠΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ". Η συνεταιριστική ομάδα του τμήματος Ε1, η οποία ασχολείται με την ανακύκλωση, ανέλαβε να ευαισθητοποιήσει παιδιά και γονείς με αφίσες και ανακοινώσεις, να συγκεντρώσει τα καπάκια και να τα παραδώσει στον Σύλλογο, έτσι ώστε κάποιος συνάνθρωπός μας να αποκτήσει το αναπηρικό καρότσι που έχει ανάγκη. Σας ευχαριστούμε όλους!!!