>

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ' και Δ' τάξης,

προκειμένου να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 146567/Δ5/20-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. που επισυνάπτεται παρακάτω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο εφόσον επιθυμείτε), το αργότερο ως την Παρασκευή 27/09/2019.   

swimming

Κατεβάστε από εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση.

Σελίδα 1 από 11