>

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", μαθαίνουν το λογισμικό Revelation Natural Art και σχεδιάζουν ζωγραφιές με γραμμές και απλά σχήματα.

Σελίδα 1 από 19