>

Οι μαθητές της Γ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", εργάστηκαν με τον κειμενογράφο και θυμήθηκαν τους κανόνες σωστής πληκτρολόγησης, την εισαγωγή εικόνων και τη μορφοποίηση των γραμμάτων. Μπράβο παιδιά!

Μπορείτε να νικήσετε στους αγώνες προπαίδειας; Δείτε τη συλλογή των παιχνιδιών που δημιούργησαν οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ' στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών". Πατήστε την πράσινη σημαία και βρείτε τα γινόμενα όσο πιο γρήγορα μπορείτε!

Scracth AgwnesPropaideias

Σελίδα 1 από 23