>

Κανονισμός λειτουργίας

 

 

Η ψηφιακή παρουσία του σχολείου μας διέπεται από τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette), με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο πραγματοποιείται μόνο κατόπιν υπογεγραμμένης δήλωσης συγκατάθεσης των γονέων των μαθητών.

Ενημερωθείτε εκτενέστερα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου:

Οδηγός για γονείς

Οδηγός για μαθητές

netiquette 724x1024