>

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, ιδρύθηκε το 1959 (ΦEK 253, 14/11/1959). Αρχικά στεγάστηκε σε παράγκες και στη συνέχεια σε μισθωμένο ακίνητο, καλύπτοντας την ανάγκη για μόρφωση του, ολοένα αυξανόμενου, αριθμού παιδιών στη συνοικία του Άνω Κορυδαλλού. Οι κάτοικοι ήταν στην πλειοψηφία τους απλοί βιοπαλαιστές, πρόσφυγες του πολέμου και της αστυφιλίας. Σ? αυτήν την επιβαρυμένη συνοικία λειτούργησε το Σχολείο μας. Αρχικά, το εκπαιδευτικό προσωπικό άλλαζε συνεχώς, λόγω του ότι η πρόσβαση στην περιοχή ήταν δύσκολη, όμως περνώντας τα χρόνια, με την εξέλιξη της συνοικίας, βελτιώθηκαν σιγά σιγά οι συνθήκες.

Το 1998 το Σχολείο απέκτησε δική του στέγη που παρείχε πλέον ένα αξιοπρεπές περιβάλλον για μάθηση και δημιουργία. Το διδακτικό προσωπικό στην πλειοψηφία του σταθεροποιήθηκε και δημιουργήθηκαν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των δασκάλων με τα παιδιά και τους γονείς. Τα τελευταία 15 χρόνια, υλοποιούνται, κάθε σχολικό έτος, προγράμματα αγωγής υγείας, αθλητισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τέχνης και πολιτισμού, με στόχο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, της περιβαλλοντικής συνείδησης, την ανάπτυξη και καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά του σχολείου να ενασχοληθούν με τομείς και θέματα που τα ενδιαφέρουν, πέραν αυτών που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Βασικός στόχος ήταν και παραμένει η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Εκτός των άλλων, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ Τάξης, κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017, δημιούργησαν μία εικονική επιχείρηση, τον Εκδοτικό Οίκο Galerita AE, η οποία, στις 12 Μαΐου 2017, παρουσίασε στην τοπική κοινωνία το πρώτο της πραγματικό προϊόν: Το βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο "Πέρασε ο καιρός...", όπου καταγράφεται η ιστορία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού και η προσφορά του στην τοπική κοινωνία, από την ίδρυσή του το 1959 έως σήμερα. (Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.galerita.gr) Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  «Μαθαίνουμε Παρέα» και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Από τον Μάιο του 2017 έχει συσταθεί και λειτουργεί ο «Σχολικός Συνεταιρισμός του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού». Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων έχουν δημιουργήσει συνεταιριστικές ομάδες μέσα από τις οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται ποικίλες δράσεις. Ο Συνεταιρισμός συστάθηκε προκειμένου, με την ανάληψη πρωτοβουλιών, να συμβάλει στην ανάπτυξη των αρχών της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

Κάθε χρόνο το σχολείο συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα eTwinning και έχει τιμηθεί δύο φορές με τον τίτλο "eTwinning School". Το 2018 εγκρίθηκε η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα Erasmus+ "Learning from the Past to Face the Future". Το πρόγραμμα διήρκησε 2 έτη και το σχολείο συνεργάστηκε με σχολεία από την Πολωνία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Λετονία. Το 2020 εγκρίθηκε εκ νέου η συμμετοχή του για 2 έτη στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πρόγραμμα Erasmus+ "Harry Potter and the Case of the Sick Earth" με συνεργάτες από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. 

school