>

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2 παρουσιάζουν την ιστορία της σουηδικής γλώσσας, στα πλαίσια της κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στην Ισπανία με θέμα τις γλώσσες.

Οι μαθητές των τμημάτων Δ1, Δ2, Ε1, Ε3 και ΣΤ2 συγκέντρωσαν πληροφορίες για την ελληνική γλώσσα και δημιούργησαν μια παρουσίαση, την οποία θα παρουσιάσουν οι μαθητές της ελληνικής αποστολής στους εταίρους του προγράμματος Erasmus+ κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στην Ισπανία.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του τμήματος Ε1 μελέτησαν 5 αγγλικές παροιμίες και βρήκαν τη σημασία τους και αντίστοιχες παροιμίες στα ελληνικά, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα μίνι-λεξικό παροιμιών από τις 5 συνεργαζόμενες χώρες.

Σελίδα 1 από 12