>

Οι μαθητές των τμημάτων Ε2 και ΣΤ3 φυτεύουν στο σχολείο αρωματικά φυτά και βότανα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Harry Potter and the Case of the Sick Earth!

Σελίδα 1 από 10