>

Σε συνέχεια της κινητικότητας δύο εκπαιδευτικών στη Δανία, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ "Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: ένα σχολείο για όλους!' το οποίο εκπονεί τη φετινή χρονιά το σχολείο μας, οργανώθηκαν παρουσίασεις προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μετέφεραν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που κατέκτησαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του δανικού σχολείου και τις μεθόδους συμπερίληψης που εφαρμόζονται εκεί.

dn dissem 1

dn dissem 2

dn dissem 3

Σελίδα 1 από 6

Erasmus+ Note (2023)

Δείτε τα νέα του Erasmus+ Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: Ένα σχολείο για όλους! στην ιστοσελίδα μας και στην ιστοσελίδα του προγράμματος!

erasmus

Αναζήτηση

Παλαιότερα άρθρα