>
35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
1
3
4
5
6

Αξιολόγηση προγράμματος Student Detectives, Τμήμα Γ2

answerGarden2