>

Χριστουγεννιάτικες κάρτες από την Ελλάδα

Μαθητές από την Α', Β', Γ' και ΣΤ' τάξη έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες προς τους συνεργάτες του προγράμματος Erasmus+.