>

Συνεργάτες "We Do Lego"

Γνωρίστε τις ομάδες που συμμετέχουν στο eTwinning πρόγραμμα "We Do Lego", στο οποίο συμμετέχει το τμήμα Γ-ΣΤ του ολοήμερου προγράμματος στο μάθημα των Τ.Π.Ε.