>

5η διαδικτυακή συνάντηση του ΣΤ3

Οι μαθητές του ΣΤ3 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Student Detectives με κωδικό όνομα "Sherlock Holmes" είχαν την πέμπτη διαδικτυακή τους συνάντηση με την ομάδα "Inspector Clouseau", που όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για το σχολείο CEIP Pintor Sorolla στην πόλη Les Alqueries της Ισπανίας! Αμέσως μετά άνοιξαν το ισπανικό πολιτιστικό κουτί!