>

2η διαδικτυακή συνάντηση του Γ2

Οι μαθητές του Γ2 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Student Detectives με κωδικό όνομα "Αστυνόμος Σαΐνης" είχαν τη 2η διαδικτυακή τους συνάντηση με την ομάδα "Ηρακλής Πουαρώ", που όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για το σχολείο Agrupamento de Escolas de Alvaro Velho στην πόλη Barreiro της Πορτογαλίας!

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα