>

Παρουσίαση του Γ2

Οι μαθητές του τμήματος Γ2 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Student Detectives παρουσιάζουν τους εαυτούς τους στους συνεργάτες τους.