>

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Ε3 παρουσίασαν το παιχνίδι Τα μήλα!

 

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Ε3 παρουσίασαν το παιχνίδι Φούρνοι!

Tο eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 

 

etwinning

 

Τη φετινή χρονιά το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα "100 Folk Games for Estonian Children" όπου, με αφορμή τα φετινά 100ά γενέθλια της Εσθονίας, σχολεία από διάφορες χώρες παρουσιάζουν 100 παραδοσιακά παιχνίδια. Συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Μάλτα.

 

 

Σελίδα 2 από 2

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα