>

Το σούπερ παιχνίδι μου, Τμήμα Β2

Οι μαθητές του τμήματος Β2, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", μας παρουσίασαν το σούπερ παιχνίδι τους!