>

Σκηνές από μια πόλη, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", χρησιμοποίησαν το λογισμικό Revelation Natural Art και έφτιαξαν σκηνές από μια πόλη ή ένα χωριό.