>

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός Τραγουδιού "Κάν' το ν' ακουστεί 2023" του European School Radio, με θέμα την Ειρήνη ολοκληρώθηκε!

Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας που πήραν μέρος. Μπορείτε να απολαύσετε το τραγούδι που έγραψαν και τραγούδησαν τα παιδιά!

 

EuropeanRadio

Το σχολείο μας έχει την τιμή να βραβεύεται για τρίτη φορά με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning (2023-2024).

Τα Σχολεία eTwinning υιοθετούν τις αξίες του eTwinning στις πολιτικές, την πρακτική και τις δράσεις του σχολείου με την υποστήριξη της διεύθυνσης. Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και αξιολογεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο των μεμονωμένων eTwinners, αλλά ολόκληρου του σχολείου, όπου συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών. Τα σχολεία στα οποία απονέμεται το σήμα είναι επίσημα αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning και συγκροτούν ένα δίκτυο πρωτοπόρων σχολείων που θα χαράξουν τη μελλοντική πορεία της δράσης. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για πρόοδο του σχολείου που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Εδώ θα βρείτε την αναλυτική λίστα των σχολείων που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, μεταξύ των οποίων 132 σχολεία από την Ελλάδα.

eTwinningBadge

 

eTwinningSchoolLabel

Σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckgxTOJgKHe2Hi1mjLbtWlGuttOEuB-Gmo8IFKPNyXMDku0g/viewform?usp=sf_link

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα, θα πρέπει για τεχνικούς λόγους να διαθέτετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό Gmail. Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά που θα υποβάλετε να είναι σε μορφή PDF, και το μέγεθος του κάθε αρχείου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

Μέσω αυτής θα υποβληθούν και τα εξής απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους 2 γονείς (εκτός αν κατατεθεί το δικαιολογητικό Νο 6, οπότε υπογράφεται μόνο από τον έναν γονέα) η αίτηση που θα βρείτε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/15TyvWnqvS4S8WUC8kSX6-doDM0LHKamK/view?usp=sharing

  1. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου κλπ. – είναι αρκετή η πρώτη σελίδα, στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.
  2. Αντίγραφο ταυτότητας και των 2 γονέων/κηδεμόνων ή:

Αντίγραφο ταυτότητας του ενός γονέα/κηδεμόνα (μόνο αν κατατίθεται το δικαιολογητικό Νο 6).

  1. Για την κατεύθυνση του χορού:

(α) Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Παιδιάτρου

(β) Ιατρική Βεβαίωση Ορθοπεδικού

  1. Βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο/η μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά)
  2. Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021)