>

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα». Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός δωρεάν, υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του προγράμματος αφορά και τις πέντε εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένο προμηθευτή που διαθέτει τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

SxolikaGevmata

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού εντάχθηκε στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών του σχολείου μας, ανεξάρτητα από το εάν φοιτούν ή όχι στο ολοήμερο. Οι μαθητές που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα μπορούν να καταναλώνουν το γεύμα στο σχολείο, ενώ για τους υπόλοιπους μαθητές το γεύμα θα παρέχεται με την αποχώρησή τους για κατανάλωση στο σπίτι.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», αρχικά καλείστε να επικοινωνείτε με τους δασκάλους της κάθε τάξης προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, είτε θετικά είτε αρνητικά, καθώς και οποιαδήποτε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια τροφή. Με το άνοιγμα των σχολείων θα ζητηθεί και η ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας.