>

ΦΕΚ του Ν.5090/2024, που αφορά σε θέματα που αφορούν:

α) Σε διατάραξη λειτουργίας Δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 33)

β) Υποχρεώσεις υπαλλήλων περί ενδοοικογενειακής βίας (άρθρο 130)