>

Όποιος γονέας επιθυμεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του παιδιού του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (πχ. λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης), μπορεί να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες.