>

Οι μαθητές του τμήματος Ε1, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συνεργατικά το ημερολόγιο του 2021. Συγχαρητήρια παιδιά!

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συνεργατικά το ημερολόγιο του 2021. Συγχαρητήρια παιδιά!

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συννεφόλεξα με τα αγαπημένα τους θέματα!

WordArt

WordArt2

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα