>

Εγγραφές Α' Δημοτικού

Για τις εγγραφές μαθητών στην Α' Δημοτικού και στο ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, διαβάστε τις παρακάτω ανακοινώσεις.

Τα απαραίτητα έγγραφα - Αίτηση γονέα και Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - μπορείτε να τα προμηθεύεστε από το σχολείο ή να τα κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Αίτηση γονέα

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή