>

Απουσία σχολικών φυλάκων 5/12/2019

Αγαπητοί γονείς, εκ μέρους του Αντιδημάρχου Παιδείας Κυριάκου Τζέρπου, σας ενημερώνουμε ότι στις 5/12/2019 θα γίνει επαναφορά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από την πλατεία Ελευθερίας. Ως εκ τούτου οι σχολικοί φύλακες δεν θα προσέλθουν στα σχολεία. Την ημέρα εκείνη θα εκτελούν καθήκοντα τροχονόμου όπου είναι απαραίτητο.