>

Περνά περνά η μέλισσα, Τμήμα Ε3

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Ε3 παρουσίασαν το παιχνίδι Περνά περνά η μέλισσα!

 

Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι παίζεται και στην Τουρκία και ονομάζεται "A? kap?y? bezirgan ba??".

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα