>

Τη χρονιά που μας πέρασε, το σχολείο μας ήταν πιλοτικό σχολείο για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και συμμετείχε στο πρόγραμμα του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe dip in Soe. Tο τριετές αυτό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορούσε την χρήση πολυμέσων (υπολογιστές, tablets, διαδραστικούς πίνακες) στο μάθημα της ξένης γλώσσας και τη διεξαγωγή project από τα παιδιά με τη βοήθεια και τη χρήση της τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν συνολικά 12 πιλοτικά  σχολεία απο 6 διαφορετικές χώρες. Το 6ο Γυμνάσιο Καλλιθέας και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού ήταν η ελληνική συμμετοχή. 

Η εκπαιδευτικός των γερμανικών επιμορφώθηκε στη χρήση των μέσων αυτών και στη συνέχεια εφάρμοσε τα εργαλεία αυτά μέσα στην τάξη. Τα παιδιά αξιολόγησαν τα εργαλεία και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους αξιολογήθηκαν και από τη σχολική σύμβουλο των γερμανικών καθώς και από τους διοργανωτές του προγράμματος.

Στο  τέλος της χρονιάς τα παιδιά συμμετείχαν σε Ευρωπαϊκό διαγωνισμό του γερμανικού Ινστιτούτου Goethe δημιουργώντας ένα βίντεο. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έγινε στο σχολείο μας στις 4/11/2017 σεμινάριο για όλους τους καθηγητές της γερμανικής γλώσσας της περιοχής.