>

Λειτουργία σχολείου 24/01-25/01

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε πως για τη Δευτέρα 24/01 και την Τρίτη 25/01 και μόνο σε περίπτωση που θα είναι εφικτή η ασφαλής πρόσβαση και αποχώρηση των εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου μας, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση πάντα πως μπορούν αυτά να υποστηριχθούν από τον εξοπλισμό και τη σύνδεση του σχολείου μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε καταλλήλως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω αδυναμίας.

Εκ της Διευθύνσεως του Σχολείου