>

Επικαιροποιημένη λίστα φαρμακείων

Βρείτε παρακάτω την επικαιροποιημένη λίστα φαρμακείων τα οποία προσφέρουν τα RAPID-TEST στην ειδική τιμή των 5 ευρώ για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της πόλης οι οποίοι θα έχουν τη σχετική Βεβαίωση φοίτησης από τη Διεύθυνση του σχολείου.

FarmakeiaNew