>

Έναρξη ολοήμερου προγράμματος και πρωινής ζώνης

Ανακοίνωση

 (αφορά τους μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στα Ολοήμερα τμήματα του σχολείου και στην Πρωινή Ζώνη)

 Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 30/09/2020 θα ξεκινήσει η λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων του σχολείου μας καθώς και του τμήματος της Πρωινής Ζώνης ως ακολούθως:

α) Το τμήμα της Πρωινής Ζώνης λειτουργεί από τις 7:00 π.μ.?8:00 π.μ. Η υποδοχή των μαθητών/τριων θα γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη λειτουργίας του 7:00 π.μ.?7:15 π.μ. ακριβώς, χωρίς καμιά παρέκκλιση, στην κεντρική είσοδο του σχολείου (καγκελόπορτα). Υπενθυμίζουμε ότι στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

β) Τα Ολοήμερο πρόγραμμα θα τελειώνει στις 15:00 μ.μ. και στις 16:00 μ.μ. αντίστοιχα για όσους μαθητές/τριες έχουν δηλώσει οι γονείς/κηδεμόνες τους τις παραπάνω ώρες αποχώρησης.

γ) Το φαγητό λόγω COVID-19 δε θα ζεσταίνεται, ούτε θα μπαίνει σε ψυγείο, αλλά θα το έχουν μαζί τους οι μαθητές/τριες σε κατάλληλο σκεύος. Για την καλύτερη ενημέρωση σας διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου.       

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα