>

Κολύμβηση για μαθητές Γ' και Δ' Τάξης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ' και Δ' τάξης,

προκειμένου να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 146567/Δ5/20-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. που επισυνάπτεται παρακάτω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο εφόσον επιθυμείτε), το αργότερο ως την Παρασκευή 27/09/2019.   

swimming

Κατεβάστε από εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση.