>

Λειτουργία ολοήμερου και πρωινής ζώνης

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 23/09/2019 θα ξεκινήσει η λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων του σχολείου μας καθώς και του τμήματος της Πρωινής Ζώνης ως ακολούθως:

α) Το τμήμα της Πρωινής Ζώνης λειτουργεί 7:00 π.μ. ? 8:00 π.μ. Η υποδοχή των μαθητών/τριων θα γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη λειτουργίας του 7:00 π.μ. ? 7:15 π.μ. ακριβώς χωρίς καμιά παρέκκλιση στην κεντρική είσοδο του σχολείου (καγκελόπορτα). Υπενθυμίζουμε ότι στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

β) Τo Ολοήμερο πρόγραμμα θα τελειώνει στις 15:00 μ.μ. και στις 16:00 μ.μ. αντίστοιχα για όσους μαθητές/τριες έχουν δηλώσει οι γονείς/κηδεμόνες τους τις παραπάνω ώρες αποχώρησης.

γ) Για τη σίτιση των μαθητών/τριων είναι απαραίτητα: ένα τσαντάκι που να περιέχει σκεύος φαγητού κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων (στο καπάκι του οποίου να αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας), μια καθαρή πετσέτα, κουτάλι ή πιρούνι ανάλογα και ένα παγούρι ή πλαστικό ποτήρι για το νερό. Οι μαθητές/τριες θα αφήνουν καθημερινά μόνο το σκεύος φαγητού στο αντίστοιχο ψυγείο για συντήρηση, ενώ το τσαντάκι με τα υπόλοιπα περιεχόμενά του θα το παίρνουν μαζί τους στην τάξη.

Παρακάτω θα βρείτε τον αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος και της πρωινής ζώνης.