>

Όπου υπάρχει αγάπη, Τμήμα Γ2

Εργασία των μαθητών του τμήματος Γ2 στο μάθημα των Θρησκευτικών.