>

Έναρξη λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Αγαπητοί γονείς, από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινά η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων για όσους μαθητές έχουν εγγραφεί. Επίσης, ξεκινά η πρωινή ζώνη με ώρα προσέλευσης αυστηρά από 7.00 έως 7.15. Παρακαλούμε διαβάστε τον κανονισμό του ολοήμερου προγράμματος για την εύρυθμη λειτουργία του και τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών.