>

Ερωτηματολόγια Student Detectives

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Καθώς το etwinning πρόγραμμα Student Detectives βαδίζει προς το τέλος του, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε στην τελική του αξιολόγηση. Καλούμε, λοιπόν, όλους εσάς τους μαθητές που πήρατε μέρος στο πρόγραμμα αλλά και τους γονείς σας να απαντήσετε ηλεκτρονικά σε ένα πολύ απλό και σύντομο ερωτηματολόγιο. Το ίδιο θα κάνουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων που συμμετείχαν.


Ερωτηματολόγιο μαθητών για το τμήμα Γ2

Ερωτηματολόγιο γονέων για το τμήμα Γ2


Ερωτηματολόγιο μαθητών για το τμήμα ΣΤ3

Ερωτηματολόγιο γονέων για το τμήμα ΣΤ3


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος

survey