>

Αποτελέσματα έρευνας για το Let's Play!

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές, γονείς και δασκάλους που πήραν μέρος στην έρευνα για το eTwinning πρόγραμμα Let's Play! Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.

 

\