>

100 Παραδοσιακά Παιχνίδια

Στα πλαίσια του προγράμματος 100 Folk Games στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, συγκεντρώθηκαν 100 παραδοσιακά παιχνίδια από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώθηκε από την Εσθονία για τα 100στά γενέθλια της χώρας τους! 

Δείτε μαζεμένα όλα τα παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα!

100FolkGames