>

Τα σούπερ-παιχνίδια της Β' Τάξης

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν τον κειμενογράφο και σας παρουσιάζουν τα σούπερ-παιχνίδια τους!