>

Τα φανταστικά δωμάτια, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν το λογισμικό Revelation Natural Art, έφτιαξαν πίνακες με φανταστικά δωμάτια και έμαθαν πώς να εισάγουν κείμενο στη ζωγραφιά τους!