>

Δημιουργία κουίζ, Ε' και ΣΤ' Τάξη

Οι μαθητές της Ε' και της ΣΤ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια ερωτήσεων με την εφαρμογή Kahoot. Παίξτε κι εσείς και προσπαθήστε να απαντήσετε σωστά αλλά και γρήγορα!

Κουίζ του Ε1 με θέμα το περιβάλλον

Κουίζ του Ε2 με θέμα το περιβάλλον

Κουίζ του ΣΤ2 με θέμα τα ατυχήματα

Κουίζ του ΣΤ3 με θέμα το περιβάλλον

kahoot

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα