>

Παιχνίδια δρόμου στο Scratch, Ε' Τάξη

Οι μαθητές της Ε' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν στο Scratch τα δικά τους παιχνίδια δρόμου. Το παιχνίδι εκκινά κάνοντας κλικ στην πράσινη σημαία. Οδηγήστε με τα βελάκια τον ήρωα στον τερματισμό, χωρίς να βγείτε έξω από τον δρόμο!

Τα παιχνίδια του Ε1 

Τα παιχνίδια του Ε2

Scratch Race