>

Ημερολόγιο 2021, Τμήμα Ε2

Οι μαθητές του τμήματος Ε2, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συνεργατικά το ημερολόγιο του 2021. Συγχαρητήρια παιδιά!