>

Συννεφόλεξα, ΣΤ' Τάξη

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συννεφόλεξα με τα αγαπημένα τους θέματα!

WordArt

WordArt2