>

Οι χώρες της Ε' τάξης

Οι μαθητές της Ε' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν συνεργατικά κολάζ στην εφαρμογή Padlet και σας ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο.

Ταξιδέψτε με το Ε1

Ταξιδέψτε με το Ε2

travel