>

Οι 12 θεοί του Ολύμπου, Γ' Τάξη

Οι μαθητές της Γ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", εργάστηκαν με τον κειμενογράφο και θυμήθηκαν τους κανόνες σωστής πληκτρολόγησης, την εισαγωγή εικόνων και τη μορφοποίηση των γραμμάτων. Μπράβο παιδιά!