>

"Αγώνες προπαίδειας", Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ'

Μπορείτε να νικήσετε στους αγώνες προπαίδειας; Δείτε τη συλλογή των παιχνιδιών που δημιούργησαν οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ' στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών". Πατήστε την πράσινη σημαία και βρείτε τα γινόμενα όσο πιο γρήγορα μπορείτε!

Scracth AgwnesPropaideias

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα