>

"Αστεία ονόματα", Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ'

Δείτε τη συλλογή των έργων που δημιούργησαν στο Scratch οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ', στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιουργώντας αστείες σκηνές με ονόματα που μεταμορφώνονται...

FunnyNames

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα