>

"Κινούμενες σκηνές", Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ'

Δείτε τη συλλογή των έργων που δημιούργησαν στο Scratch οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ', στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", παίζοντας με τις ενδυμασίες των χαρακτήρων και φτιάχνοντας κινούμενες σκηνές!

Scratch Scenes

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα