>

Ζωγραφιές από το σπίτι

Μαθητές από όλες τις τάξεις, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές από το σπίτι τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό ABCya! Paint.