>

"Πιάσε με αν μπορείς", Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ'

Οι μαθητές των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν στο Scratch ένα απλό παιχνίδι "Πιάσε με αν μπορείς". Δοκιμάστε κι εσείς να παίξετε κάνοντας κλικ εδώ.

Scratch Logo and Cat

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα