>

Οι ήρωες του σήμερα, Τάξεις Γ έως ΣΤ

Οι μαθητές των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έγραψαν... εξ αποστάσεως... τις σκέψεις τους για τους ήρωες της σημερινής εποχής! Μπράβο παιδιά!