>

Το υλικό του υπολογιστή, Γ' Τάξη

Οι μαθητές της Γ' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν εννοιολογικούς χάρτες για το υλικό του υπολογιστή.